Značky

FINE DOG

RAPA-DOG s.r.o.

EXPORT - IMPORT
www.rapa-dog.cz

Maloobchodní prodej: www.fajnpet.cz

Židovská 68, 506 01 Jičín

IČO:259 40 422 
DIČ:CZ25940422 

OR KS HK odd.C, vl. 16206

Věškeré informace je možné ověřit na 

Vedení společnosti                                                  

Jednatel velkoobchodu: Pavel Bucek - 00420 777 295 900 / pavel@rapa-dog.cz

 

Obchodní ředitel: Roman Šimůnek - 00420 777 295 902 / roman@rapa-dog.cz 

 

Export manager: Tomáš Netík - 00420 775 448 807 / tomas@rapa-dog.cz

  

Expediční sklad Vokšice

Objednávky ZDARMA - 00420 800 11 33 44  Po-Pá 7:00 - 13:00hod

E-mail:   info@rapa-dog.cz

Pevná linka - 00420 493 524 744

Na veškeré tyto kontakty lze uskutečňovat objednávky při závozu na druhý den maximálně do 12:00hod předešlého dne!!! Důvodem je, aby bylo možné zboží včas připravit a dodat druhý den. Jinak Vám bude zboží dodáno v dalším možném termínu.


Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na právnické osoby a fyzické osoby
podnikající  podle  živnostenského zákona  nebo  jiného  zvláštního  zákona.

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti RAPA-DOG s.r.o. umístěném na www.rapa-dog.cz (dále také jako „internetový obchod“) a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při sjednávání a uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím uvedeného internetového obchodu.
Veškeré smluvní vztahy budou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se budou řídit zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, a to s přihlédnutím k příslušným novelizacím těchto zákonů.
Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé jednotlivé kupní smlouvy, která je uzavřena okamžikem, kdy je objednávka kupujícího potvrzena prodávajícím (odeslání prostřednictvím internetového obchodu) nebo převzata prodávajícím (telefonická, emailová objednávka).
Obchodní podmínky i kupní smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Kupní smlouva je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

- pracovní doba velkoobchodního skladu je Po - Čt 6:30 - 15:00hod  Pá - 6:30 - 13:00hod

- zboží z velkoobchodu dodáváme pouze po dodání kopie platného Živnostenského listu

S platností od 1.4.2018 se upravují obchodní podmínky pro minimální odběr zboží.

Nyní nabízíme dva způsoby dodání zboží:

1. Při objednávce nad 3.000 ,- bez DPH

- při minimálním jednorázovém odběru z velkoobchodu za 3.000,- bez DPH, Vám zboží zavezeme vlastní dopravou

- rozvoz zboží uskutečňujeme maximálně do 5ti pracovních dnů ZDARMA ode dne obdržení  objednávky (platí pro pravidelné linky, jinak dle tel. domluvy) a platí při jednorázovém odběru za minimálně 3.000,- bez DPH

Pokud je hodnota objednávky nižší než 3.000,- bez DPH bude k faktuře přičteno přepravné 200,-

2. Při objednávce nad 2.000 ,- bez DPH do 35kg !!!

Pokud si objednáte zboží na našich velkoobchodních stránkách www.rapa-dog.cz do 10:00 v pracovní den (neplatí v Pátek), Vámi objednané zboží obdržíte následující den zásilkovou společností PPL (www.ppl.cz) na dobírku.

- objednávka nesmí přesáhnout hmotnost 35kg

- peněžní hodnota musí být minimálně 2.000,- bez DPH

 Pokud jste splnili tyto podmínky, poštovné máte ZDARMA !!!

AKCE: Dnes objednáte, zítra prodáváte !!!

Pokud je hodnota objednávky nižší než 2.000,- bez DPH bude k faktuře přičteno poštovné a balné 200,-

- možnosti platby za odebrané zboží:

1) v hotovosti (většina plateb)

2) předem na náš účet po zaslání podkladů pro platbu (Faktura v PDF)

3) fakturou se splatností (dlouhodobá spolupráce)

- EUR palety jsou vedeny jako vratný obal. V případě nevrácení účtujeme 250,- + 21% DPH

- případné změny cen u nabízených výrobků mohou být upravovány dle aktualizovaných výrobních cen našich dodavatelů

- změny cen a rozvozů zboží vyhrazeny

- povolení pro přístup na web (ceník) mají pouze registrovaní zákazníci firmy RAPA-DOG s.r.o. export - import

Slevy jsou poskytovány dle individuální domluvy.

REKLAMACE

S platností od 1.10.2018 pro Vás zavádíme novou službu pro rychlejší řešení reklamací. Pro veškeré reklamace je nově vytvořen „reklamační“ e-mail reklamace@rapa-dog.cz . Všechny reklamace budou řešeny pouze na tomto e-mailu!!! Ostatní reklamace (telefonické, zaslané na jiný e-mail) nebudou akceptovány a vyřizovány.

Po zaslání reklamace na uvedený e-mail Vám tato reklamace bude potvrzena a budeme se ji snažit vyřešit pokud možno co nejdříve. Stav Vaší reklamace si budete moci ověřit na tel. čísle +420 777 295 902.

Reklamace zboží, které budou s naším řidičem zjištěny okamžitě při dodávce zboží, zůstávají beze změn. To znamená že bude s řidičem vyplněn „reklamační protokol“ ve dvou vyhotoveních.

Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovává prodávající o kupujícím – fyzické osobě - nezbytné osobní údaje. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů – jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo. Tyto údaje uděluje kupující na neurčitou dobu, pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl prodávajícímu, jsou pravdivé, úplné a přesné. Rovněž bere na vědomí, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Pokud by kupující nesouhlasil s uložením a dalším zpracováváním svých osobních údajů, může písemně požádat prodávajícího o odstranění svých osobních údajů z databáze prodávajícího v nezbytném rozsahu.

Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, či informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího, na elektronickou adresu kupujícího.

Důvěrné informace

Kupující bere na vědomí, že veškeré informace, které si vzájemně s prodávajícím poskytnou na základě kupní smlouvy a v souvislosti s ní, nebo které kupující získá v souvislosti s uzavíráním a plněním předmětné kupní smlouvy nebo po dobu její realizace, jakož i po jejím ukončení, tvoří předmět obchodního tajemství smluvních stran a jsou považovány za důvěrné (dále jen Důvěrné informace).
Kupující se zavazuje, že nesdělí žádné důvěrné informace třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího a že zajistí, aby důvěrné informace nebyly sděleny třetí osobě. V této souvislosti se kupující zavazuje zavázat k utajování informací veškeré své zaměstnance nebo osoby, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizací účelu kupní smlouvy.
Závazek zachování mlčenlivosti se nevztahuje na případ, kdy kupující bude podle platných právních předpisů nebo podle soudního či správního rozhodnutí povinen poskytnout důvěrné informace soudnímu nebo správnímu orgánu nebo jiné osobě, a na případ poskytnutí důvěrných informací právním poradcům, nezávislým účetním znalcům, konzultantům nebo poradcům kupujícího, jestliže kupující zajistí, že tito právní poradci, nezávislí účetní znalci, konzultanti nebo poradci budou vázáni závazkem zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích.

Aktualizováno 11.1.2019